Namena:
Plafonska rešetka sa nepokretnim lamelama služi za dovođenje i odvođenje vazduha u sistemima ventilacije, klimatizacije ili grejanja. Ugradjuje se na tavanice ili na spuštene plafone, u srednjim i velikim prostorijama (robne kuće, restorani, sale za konferencije i dr.) gde je prisutan veliki broj ljudi. Oblik rešetke omogućava lako uklapanje u visoke zahteve enterijera, a ujedno i veliki kapacitet razmene vazduha bez buke i turbulencije. Strujanje vazduha je omogućeno u sva 4 pravca kako bi se vazdušni talas brzo promešao sa vazduhom u prostoriji.

Izrada:
Plafonska rešetka je izrađena od aluminijuma Al.6060, a profili su dobijeni postupkom hladnog ekstrudiranja.

Površinska zaštita:
Površinska zaštita koja se primenjuje na ovom proizvodu je:
– eloksiranje: Ovim elektrohemijskim postupkom se postiže odlična zaštita aluminijuma. Eloksirani delovi poseduju visok sjaj (>80%). Eloksiranjem se dobija zaštitni sloj debljine od 8-12μm postojan u temperaturnom intervalu -40ºC do +300ºC. Standardni proizvodi se rade u prirodnoj boji aluminijuma (na poseban zahtev mogu i druge boje).
– plastifikacija: Prevlakom od boja postiže se kvalitetna zastita aluminijumskih delova. Proizvod poseduje glatku i sjajnu površinu (>80%). Plastificiranjem se dobija zaštitni sloj debljine 60-80 μm, postojan u temperaturnom intervalu -40ºC do +200ºC.
Standardni proizvodi se rade u beloj i braon boji (na poseban zahtev mogu i druge boje).

Način ugradnje:
Montaža zidne rešetke je sigurna i jednostavna, a vrši se posredstvom vijčane veze preko otvora na telu rešetke, i po projektnoj dokumentaciji koja je predvidjena za objekat gde se vrši ugradnja.

Napomena:
Ceo proces proizvodnje je obuhvaćen sertifikatom AT-06086/0

Opis

Namena:
Plafonska rešetka sa nepokretnim lamelama služi za dovođenje i odvođenje vazduha u sistemima ventilacije, klimatizacije ili grejanja. Ugradjuje se na tavanice ili na spuštene plafone, u srednjim i velikim prostorijama (robne kuće, restorani, sale za konferencije i dr.) gde je prisutan veliki broj ljudi. Oblik rešetke omogućava lako uklapanje u visoke zahteve enterijera, a ujedno i veliki kapacitet razmene vazduha bez buke i turbulencije. Strujanje vazduha je omogućeno u sva 4 pravca kako bi se vazdušni talas brzo promešao sa vazduhom u prostoriji.

Izrada:
Plafonska rešetka je izrađena od aluminijuma Al.6060, a profili su dobijeni postupkom hladnog ekstrudiranja.

Površinska zaštita:
Površinska zaštita koja se primenjuje na ovom proizvodu je:
– eloksiranje: Ovim elektrohemijskim postupkom se postiže odlična zaštita aluminijuma. Eloksirani delovi poseduju visok sjaj (>80%). Eloksiranjem se dobija zaštitni sloj debljine od 8-12μm postojan u temperaturnom intervalu -40ºC do +300ºC. Standardni proizvodi se rade u prirodnoj boji aluminijuma (na poseban zahtev mogu i druge boje).
– plastifikacija: Prevlakom od boja postiže se kvalitetna zastita aluminijumskih delova. Proizvod poseduje glatku i sjajnu površinu (>80%). Plastificiranjem se dobija zaštitni sloj debljine 60-80 μm, postojan u temperaturnom intervalu -40ºC do +200ºC.
Standardni proizvodi se rade u beloj i braon boji (na poseban zahtev mogu i druge boje).

Način ugradnje:
Montaža zidne rešetke je sigurna i jednostavna, a vrši se posredstvom vijčane veze preko otvora na telu rešetke, i po projektnoj dokumentaciji koja je predvidjena za objekat gde se vrši ugradnja.

Napomena:
Ceo proces proizvodnje je obuhvaćen sertifikatom AT-06086/0