Dokažite da niste bot tako što ćete izabrati ikonu na kojoj se vidi zastava.

  ANTIĆ KOSTA

  Preduzeće za proizvodnju, usluge i promet d.o.o.
  EXPORT – IMPORT

  37212 STALAĆ, ulica dr Ilija Nagulić 54

  Tel: +381 (37) 806 144, 806 488, 806 489
  Fax: +381 (37) 806 699
  Mob: +381 (63) 629 238

  E-mail: komercijala@antic-kosta.com

  GPS: S 43.67612° I 21.41242°

  PIB: 102137057
  Matični broj: 7373686
  Račun: 160-7665-70
  PDV: potvrda o evidentiranju za PDV