Reviziona vrata se ugrađuju u gipskartonske pregradne zidove, obloge zidova, gipskartonske spuštene plafone, a služe i kao revizioni otvor za lakši pristup skrivenim instalacijama

Reviziona vrata su napravljena od aluminijumskih profila sa ugrađenom vlagootpornom gipsanom pločom debljine 12.5 mm

Opis

Reviziona vrata se ugrađuju u gipskartonske pregradne zidove, obloge zidova, gipskartonske spuštene plafone, a služe i kao revizioni otvor za lakši pristup skrivenim instalacijama

Reviziona vrata su napravljena od aluminijumskih profila sa ugrađenom vlagootpornom gipsanom pločom debljine 12.5 mm